กีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 21 “ราชพฤกษ์เกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 21 “ราชพฤกษ์เกมส์” เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2วันที่ 16 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 21 ราชพฤกษ์เกมส์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และทัพนักกีฬาจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย โดยการแข่งขันกีฬา จตุรมิตร เป็นกีฬาประเพณี 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ม.ราชภัฏสกลนคร ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตฯ สกลนคร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ ม.นครพนม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 ชนิดกีฬา จากนั้นในช่วงเย็นเป็นพิธีส่งมอบธงกีฬาจตุรมิตร ให้กับเจ้าภาพครั้งที่ 22 คือ มหาวิทยาลัยนครพนม567  โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.ราชภัฏสกลนคร ม.เกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร ม.นครพนม และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครมีรายการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอลหญิง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส เปตอง กอล์ฟ และกีฬา E-sport

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024