ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ม.ราชภัฏสกลนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27–29 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นจึงเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและการตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษ และแนวทางการปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา และในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 เป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติในด้านอื่น ๆ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักศึกษาใหม่จำนวน. 2,100 คน

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2024