ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2024