หัวข้อข่าว

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ

กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาว วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่1 โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” และถ่ายทอดสู่แม่ไก่ ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเนื่องในวันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร