ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม &#82 …

กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด …

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา โดย หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาแ …

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเต …