📌โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีได้กับ รพ.ศูนย์สกลนคร รพ.มะเร็งอุดรธานี ในวันที่ 1-5 และ 8-12 มี.ค. 64 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ทหารผ่านศึก ในวันที่ 11-12 มี.ค. 64 ซึ่งจัดโดยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ