ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 284 เข้าชม
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่องจาก ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 31 ส.ค. 64 เพื่อให้การบริหารงานกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามประกาศ มรสน. เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบงาน ในการนี้มีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น