กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  กิจกรรม: ปรับปรุงหลักสูตร และถ่ายทอดสู่แม่ไก่

เผยเเพร่เมื่อ 187 เข้าชม
โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  กิจกรรม: ปรับปรุงหลักสูตร และถ่ายทอดสู่แม่ไก่
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์