📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น3 อาคาร  20  งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยการประชุมครั้งนี้มี นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์