📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม
โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร