ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ

Full Screen