เหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ 185 เข้าชม

เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา โดยมีนางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา นางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันกับนักศึกษาที่ได้รับทุน โดยเหล่ากาชาดลงตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการติดตามสอบถาม ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้และอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีพกับนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน