นักศึกษาวิศวกรสังคมลงพื้นที่สำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อวางแผน จัดทำโครงการวิศวกรสังคม

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด กำนันตำบลกุดบาก ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดบาก คุณภรภัทร์ วงศ์กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนักศึกษา/วิศวกรสังคมด้านท่องเที่ยว รวม 33 คน ขึ้นไปที่บริเวณจุดชมวิว (ถ้ำพวง และจุดสำคัญๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก) เขตบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อวางแผน จัดทำโครงพัฒนา เสนอคณะกรรมการส่งเสริมฯเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยสร้างสัมพันธภาพและพันธกิจระหว่างชุมชน