ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมอบหมายภาระงาน กองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากร ได้เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน