ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมอบหมายภาระงาน กองพัฒนานักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 18 เข้าชม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากร ได้เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน