กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคาร20 (กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร