โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่42 ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่42 ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วม รับชมและให้กำลังใจในขบวนพาเหรดนักศึกษาการรับชมการแสดงการเเข่งขันเชียร์หรีดเดอร์ของแต่ละคณะ โดยการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่42 ประจำปีการศึกษา 2565 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาระหว่างคณะผ่านการแข่งขันกีฬา

Credit Photo by : ชมรมแบกกล้องส่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร SNRU