กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร https://drive.google.com/drive/folders/1_ZwFRN4Amuum9iX67jMkYMLi4N_x0tWw?usp=sharing