การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3  กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้แนวคิดการเกี่ยวกับการเรียนและการดำเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1XzOt0c5TUTuE7rPEYRInEWaRZQb7AHCk?usp=sharing