กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ห้องประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดยศึกษาดูงานในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานขององค์กรและพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  >> https://drive.google.com/drive/folders/1d_R3MoTnOeDPdA4QDMrRaRy639LqBHLz?usp=sharing