ประชุมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” มิตรภาพเหนือชัยชนะ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา  ดำเนินการจัดการประชุมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” มิตรภาพเหนือชัยชนะ ณ  ห้องประชุมวิเศษ สิงหนาท ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1wODG2Hd2sxmkolZxHSHq6gVSL143wf0R?usp=sharing