การประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม

วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม โดยอาจารย์ ดร.วินิธา  พานิชย์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล นักวิชาการศึกษาบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศรีวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ