นักเรียนทุนพระราชทาน รับมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี ร่วมให้การมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://drive.google.com/drive/folders/1EOLvskZA6OljpGgE3IuOWLif4VSo67q0?usp=sharing