พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ภาค กศ.ป. เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1pQ5LqKVxGy7mkbxxcWKjU15SBTpajvyE?usp=sharing