กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ลิงก์ reg.snru.ac.th
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2567 ซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาคเช้า) ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เบอร์โทร 042-970-021, 042-970-022