มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม SNRU Healthy Team

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 งานอนามัยและสุขาภิบาลจัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข […]

Read more

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 3 […]

Read more

งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต […]

Read more

📌กองพัฒนานักศึกษา ◾️ รับบริจาคโลหิต

7 ก.ค. 65 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และ รพ.ศูนย์สกลนคร รับบ […]

Read more