ภาพกิจกรรม

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 3 …

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ม.ราชภัฏสกลนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27–29 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุม …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษา

วันที่ 25 พ.ค.67 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย …

ปฐมนิเทศ น.ศ. หอพักใน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 6-7 พ.ค. 2567 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด …