📌กองพัฒนานักศึกษา : วิศวกรสังคม มรสน. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม แก่องคมนตรี รับฟังทางระบบออนไลน์


 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564   เวลา 13.30 -16.30 น.

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ม.ราชภัฏสกลนคร (ผ่านระบบ Zoom) โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ องคมนตรี ยังได้ร่วมอภิปรายซักถามและให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะผูู้บริหาร และผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป