กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 501 เข้าชม

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13.30 ห้องประชุมอาคาร 20  อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร หน่วยบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา DSS กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อ.มนตรี เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน สิทธิของนักศึกษาพิการที่ได้รับการบริหารจากมหาวิทยาลัย บทบาทของผู้ปกครอง และสิทธิประโยชน์การจดทะเบียนคนพิการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพิการในการสร้างโอกาสและการมีงานทำ จากนั้น ได้นำชมอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการประเภทต่างๆ ณ ศูนย์ DSS ม.ราชภัฏสกลนคร