กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13.30 ห้องประชุมอาคาร 20  อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร หน่วยบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา DSS กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อ.มนตรี เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน สิทธิของนักศึกษาพิการที่ได้รับการบริหารจากมหาวิทยาลัย บทบาทของผู้ปกครอง และสิทธิประโยชน์การจดทะเบียนคนพิการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพิการในการสร้างโอกาสและการมีงานทำ จากนั้น ได้นำชมอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการประเภทต่างๆ ณ ศูนย์ DSS ม.ราชภัฏสกลนคร