คณะนักกีฬา มรสน. และผู้ฝึกสอน เข้ารับโอวาทฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ แก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์” (รอบคัดเลือกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) วอลเลย์บอล (ทีมชาย) เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล (ทีมชาย) และ บาสเกตบอล (ทีมชาย) มีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน