การประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2566  วันศุกร์ที่  13 มกราคม 2566 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา