รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้