มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร