นักศึกษาวิศวกรสังคม มอบป้ายเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566📌 องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด กำนันตำบลกุดบาก ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดบาก โดยนายนิรุตย์ วิชาชาติ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำนักศึกษา/วิศวกรสังคมด้านท่องเที่ยว ขึ้นไปที่บริเวณจุดชมวิว (ถ้ำพวง และจุดสำคัญๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก) เขตบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครเพื่อมอบป้ายเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยสร้างสัมพันธภาพและพันธกิจระหว่างชุมชน