ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) โดยนายไกรราศ แก้วดี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงด้วย