กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “สกลนครมิลค์คัพ” ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “สกลนครมิลค์คัพ” ครั้งที่ 23 โดยได้รับประสานงานและรับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการในการปิดการแข่งขันกีฬา “สกลนครมิลค์คัพ” ในครั้งนี้