กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา โดยงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 โดยเปิดรับบริจาคข้าวเปลือกและปัจจัย ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาทุนสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญกองข้าวของชุมชน