โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📢วันที่ 18 มีนาคม 2566 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
❤️พบกับบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง กิจกรรมบรรยายพิเศษ และกิจกรรมถ่ายภาพทำเนียบรุ่น
🟢กำหนดการ
08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าหอประชุม
09.00 น.-09.30 น. อธิการบดี และผู้บริหาร ม.ราชภัฏสกลนคร นายกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท
09.30 น.–10.30 น. บรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่
ประสบความสำเร็จ” โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลในให้กับนักศึกษา
10.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมถ่ายภาพทำเนียบรุ่น และการร่วมแสดงความ
ยินดีจากองค์การบริการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ
นักศึกษารุ่นน้อง
🟢การแต่งกาย นักศึกษาหญิง
– ชุดนักศึกษาหญิงแบบพิธีการ
– ชุดนักศึกษาหญิงแบบพิธีการ สวมครุยทับ
🟢การแต่งกาย นักศึกษาชาย
– ชุดนักศึกษาชายแบบพิธีการ
– นักศึกษาชายชุดขอเฝ้า สวมครุยทับ
***มีบริการชุดครุย และชุดขอเฝ้า ราคาพิเศษ จากร้านโชติพันธุ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่อาคาร 20*** 🔗ลิงก์จองชุด https://reg.snru.ac.th/list
***การซื้อ หรือ เช่าชุดครุย ชุดขอเฝ้า ตามความสมัครใจของนักศึกษา***
🟢การถ่ายภาพทำเนียบนักศึกษา
-ถ่ายภาพตามสาขาวิชาของตนเอง
-การจองภาพเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา
🟢ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม /สั่งจองชุด&สั่งจองภาพ 🔗https://reg.snru.ac.th/list