ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566  อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอย่างพร้อมเพรียง