กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร

เผยเเพร่เมื่อ 169 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20  กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี  พร้อมกับ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  ประชุมร่วมกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเพื่อมอบหมายนโยบายการบริหารงาน และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการของแต่ละงานภายในกองพัฒนานักศึกษา