กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์โควตากิจกรรมดี กีฬาดี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรมดี และกีฬาดี ณ อาคาร 20 ชั้น 1 และบริเวณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ภาพเพิ่มเติมที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1kKsPYSvUwm7IXxdRbKhSyUcTmTikz_xz?usp=sharing