กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566  ณ บริเวณริมห้วยทรายหลังป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1qNGy-stLO69f5hcKFX0OBrI_ItSo3vlt?usp=sharing