กองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี 

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2451862524975729&type=3