โครงการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่น ที่4

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่น ที่4 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613091944301092&type=3