โครงการเสริมสร้างพื้นฐานคุณลักษณะไทยที่พึงประสงค์

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างพื้นฐานคุณลักษณะไทยที่พึงประสงค์  ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3

 

ภาพเพิ่มเติม>>https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620465520230401&type=3