งานนิทรรศการวิศวกรสังคมสร้างสรรค์

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรมนิทรรศการวิศวกรสังคมสร้างสรรค์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนของตน

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1044949090222422&type=3