หัวข้อข่าว

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองเกียรติยศ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ประจำปี 2559

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2559