หัวข้อข่าว

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ

กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาว วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิศวกรสังคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่1 โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” และถ่ายทอดสู่แม่ไก่ ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษาการสมัครและการเลือกตั้งนายนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ การสมัครและการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเนื่องในวันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

กิจกรรมกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนรับโล่รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม