กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 18 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจก […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 17 ม.ค 65 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา ค […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2565  กองพัฒนานักศึกษา  เข้าร่วมนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM โดยกองพัฒนานักศึก […]

Read more