วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” คร้้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ป่ว […]

Read more