วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโ […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษานำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนั […]

Read more